Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y = m{x^4} - \left( {2 - m} \right){x^2} + m - 1\) có ba điểm cực trị.

Câu 478794: Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y = m{x^4} - \left( {2 - m} \right){x^2} + m - 1\) có ba điểm cực trị.

A. \(\left[ \begin{array}{l}m > 2\\m < 0\end{array} \right.\)

B. \(0 < m < 2\)

C. \(m < 0\)

D. \(m > 2\)

Câu hỏi : 478794

Phương pháp giải:

Hàm số bậc bốn trùng phương \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có 3 điểm cực trị khi \(ab < 0\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị khi \( - m\left( {2 - m} \right) < 0 \Leftrightarrow m\left( {m - 2} \right) < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 2\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com