Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba người góp vốn mở một công ty. Người thứ nhất góp một số tiền bằng \(\dfrac{1}{2}\) số tiền mà hai người kia góp. Người thứ hai góp \(\dfrac{1}{3}\) số tiền mà hai người kia góp. Người thứ ba góp đúng \(10\) tỉ đồng. Tính số tiền góp của người thứ nhất và người thứ hai.

Câu 481121: Ba người góp vốn mở một công ty. Người thứ nhất góp một số tiền bằng \(\dfrac{1}{2}\) số tiền mà hai người kia góp. Người thứ hai góp \(\dfrac{1}{3}\) số tiền mà hai người kia góp. Người thứ ba góp đúng \(10\) tỉ đồng. Tính số tiền góp của người thứ nhất và người thứ hai.

A. Người thứ nhất: \(9\) tỉ đồng ; Người thứ hai: \(6\) tỉ đồng

B. Người thứ nhất: \(8\) tỉ đồng ; Người thứ hai: \(6\) tỉ đồng

C. Người thứ nhất: \(8\) tỉ đồng ; Người thứ hai: \(5\) tỉ đồng

D. Người thứ nhất: \(9\) tỉ đồng ; Người thứ hai: \(5\) tỉ đồng

Câu hỏi : 481121

Phương pháp giải:

Căn cứ vào nội dung của bài toán. Tìm cách chuyển bài toán về việc tìm một số biết giá trị một phân số của nó, từ đó thực hiện phép chia để tìm đáp số.  

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Người thứ nhất góp \(\dfrac{1}{3}\) tổng số vốn.

  Người thứ hai góp \(\dfrac{1}{4}\) tổng số vốn.

  Phân số chỉ số vốn người thứ ba góp là:  \(1 - \left( {\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{3}} \right) = \dfrac{5}{{12}}\) (tổng số vốn)

  Tổng số vốn mà ba người đã góp là:  \(10:\dfrac{5}{{12}} = 24\) (tỉ đồng)

  Số vốn người thứ nhất đã góp là:  \(24 \cdot \dfrac{1}{3} = 8\) = 8 (tỉ đồng)

  Số vốn người thứ hai đã góp là: \(24 \cdot \dfrac{1}{4} = 6\) (tỉ đồng)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com