Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp M gồm chất béo X (tác dụng với H2 theo tỉ lệ 1:1) và axit Y thuộc dãy đồng đẳng của axit linoleic. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp M thu được 7,3 mol CO2 và 6,8 mol H2O. Mặt khác, đun nóng 171 gam hỗn hợp M với dung dịch KOH vừa đủ thu được a gam muối và 13,8 gam glixerol. Giá trị của a là

Câu 481606: Hỗn hợp M gồm chất béo X (tác dụng với H2 theo tỉ lệ 1:1) và axit Y thuộc dãy đồng đẳng của axit linoleic. Đốt cháy hết m gam hỗn hợp M thu được 7,3 mol CO2 và 6,8 mol H2O. Mặt khác, đun nóng 171 gam hỗn hợp M với dung dịch KOH vừa đủ thu được a gam muối và 13,8 gam glixerol. Giá trị của a là

A. 129,0.

B. 171,0.

C. 188,1.

D. 189,0.

Câu hỏi : 481606

Phương pháp giải:

- Đặt ẩn là số mol từng chất.

- Khi đốt cháy (hợp chất C, H, O) ta có công thức: nhh.(k - 1) = nCO2 - nH2O

⟹ phương trình (1)

- Hỗn hợp M tạo nên từ C, H, O nên có khối lượng bằng tổng khối lượng các nguyên tố

⟹ mM = mC + mH + mO (theo ẩn đã đặt)

- Lập phương trình về tỉ lệ \(\dfrac{{{n_X}}}{{{m_M}}}\)

⟹ phương trình (2)

- Giải hệ tìm được số mol mỗi chất.

- Xét phản ứng M tác dụng với KOH:

+ nKOH = 3.nC3H5(OH)3 + nY

+ nH2O = nY

+ BTKL: mMuối = mM + mKOH - mC3H5(OH)3 - mH2O

 • Đáp án : C
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt nX = x mol và nY = y mol

  - Đốt m gam M (lưu ý kX = 4; kY = 3):

  Khi đốt cháy ta có công thức: nhh.(k - 1) = nCO2 - nH2O

  ⟹ 3x + 2y = 7,3 - 6,8 = 0,5 (1)

  - Hỗn hợp M tạo nên từ C, H, O nên có khối lượng bằng tổng khối lượng các nguyên tố

  ⟹ mM = mC + mH + mO = 7,3.12 + 6,8.2 + 16.(6x + 2y) = 96x + 32y + 101,2 (g)

  - Khi cho 171 gam hỗn hợp M tác dụng KOH: nX = nC3H5(OH)3 = 0,15 mol

  Ta có tỉ lệ \(\dfrac{{{n_X}}}{{{m_M}}} = \dfrac{x}{{96{\rm{x}} + 32y + 101,2}} = \dfrac{{0,15}}{{171}}\) (2)

  Từ (1) và (2) suy ra x = y = 0,1 mol

  Vậy 171 gam M có nX = nY = nC3H5(OH)3 = 0,15 mol

  Mặt khác, nKOH = 3.nC3H5(OH)3 + nY = 0,6 mol

                  nH2O = nY = 0,15 mol

  BTKL: mMuối = mM + mKOH - mC3H5(OH)3 - mH2O

                       = 171 + 0,6.56 - 13,8 - 0,15.18 = 188,1 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com