Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các kích thước của hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là \(CD = 5cm\), \(CB = 4cm\), \(B{B_1} = 3cm\). Hỏi độ dài \(D{C_1}\) và \(C{B_1}\) là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Câu 481629: Các kích thước của hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là \(CD = 5cm\), \(CB = 4cm\), \(B{B_1} = 3cm\). Hỏi độ dài \(D{C_1}\) và \(C{B_1}\) là bao nhiêu xăng-ti-mét?

A. \(D{C_1} = 5,64cm\,\,;\,\,C{B_1} = 5cm\)

B. \(D{C_1} = 5,24cm\,\,;\,\,C{B_1} = 4cm\)

C. \(D{C_1} = 5,18cm\,\,;\,\,C{B_1} = 4cm\)

D. \(D{C_1} = 5,83cm\,\,;\,\,C{B_1} = 5cm\)

Câu hỏi : 481629

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa hình hộp chữ nhật và định lý Py-ta-go.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là hình chữ nhật nên: \(C{C_1} = B{B_1} = 3cm\)

   Áp dụng định lý Py-ta-go trong \(\Delta CD{C_1}\) vuông tại \(C\), ta có:

  \(D{C_1} = \sqrt {D{C^2} + C{C_1}^2} \)\( = \sqrt {{5^2} + {3^2}}  \approx 5,83\,\left( {cm} \right)\)

  Áp dụng định lý Py-ta-go trong \(\Delta BC{B_1}\) vuông tại \(B\), ta có:

  \(C{B_1} = \sqrt {B{C^2} + B{B_1}^2} \)\( = \sqrt {{4^2} + {3^2}}  = 5\,\left( {cm} \right)\)

  Vậy độ dài \(D{C_1}\) là \(5,83\,\left( {cm} \right)\)và độ dài \(C{B_1}\)là \(5\,\left( {cm} \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com