Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục V (lít) khí CO­2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

Câu 481763: Sục V (lít) khí CO­2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 3,36 lít hoặc 4,48 lít.

B. 2,24 lít hoặc 6,72 lít.

C. 2,24 lít hoặc 4,48 lít.

D. 2,24 lít hoặc 3,36 lít.

Câu hỏi : 481763

Phương pháp giải:

Tính được nBa(OH)2 ⟹ nOH- và nBaCO3 ⟹ nCO32-.

Trường hợp 1: Chỉ có CO32-

nCO32- = nCO2

Trường hợp 2: CO32- và HCO3-

nCO32- = nOH- - nCO2 ⟹ nCO2.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nBa(OH)2 = 0,15 mol ⟹ nOH- = 0,3 mol

  nBaCO3 = 0,1 mol = nCO32-

  Trường hợp 1: Chỉ có CO32-

  nCO32- = nCO2 = 0,1 mol ⟹ V = 2,24 lít.

  Trường hợp 2: CO32- và HCO3-

  nCO32- = nOH- - nCO2 ⟺ 0,1 = 0,3 - nCO2 ⟺ nCO2 = 0,2 mol ⟹ V = 4,48 lít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com