Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được 7,5 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu 481764: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được 7,5 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 1,68 lít.

B. 2,8 lít.

C. 2,24 lít hay 2,80 lít.

D. 1,68 lít hay 2,80 lít.

Câu hỏi : 481764

Phương pháp giải:

Tính được nCa(OH)2 ⟹ nOH- và nCaCO3 ⟹ nCO32-.

Trường hợp 1: Chỉ có CO32-

nCO32- = nCO2

Trường hợp 2: CO32- và HCO3-

nCO32- = nOH- - nCO2 ⟹ nCO2.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nCa(OH)2 = 0,1 mol ⟹ nOH- = 0,2 mol

  nCaCO3 = 0,075 mol = nCO32-

  Trường hợp 1: Chỉ có CO32-

  nCO32- = nCO2 = 0,075 mol ⟹ V = 1,68 lít.

  Trường hợp 2: CO32- và HCO3-

  nCO32- = nOH- - nCO2 ⟺ 0,075 = 0,2 - nCO2 ⟺ nCO2 = 0,125 mol ⟹ V = 2,8 lít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com