Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm K và K2O. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng nước dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y cần vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là

Câu 481765: Hỗn hợp X gồm K và K2O. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X bằng nước dư thu được 2,24 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y cần vừa đủ 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là

A. 7,70 gam.

B. 12,5 gam.

C. gam.

D. gam.

Câu hỏi : 481765

Phương pháp giải:

Phản ứng trung hòa: nKOH (dd Y) = nHCl.

Tính toán theo sơ đồ:

\(\left\{ \begin{array}{l}K\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,KOH\,\, + \,\,\,\dfrac{1}{2}{H_2}\\{K_2}O \to 2KOH\end{array} \right.\)

Từ số mol H2 suy ra số mol K; từ số mol KOH suy ra số mol K2O.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng trung hòa: nKOH (dd Y) = nHCl = 0,3 mol

  Ta có nH2 = 0,1 mol

  \(\left\{ \begin{array}{l}K\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,KOH\,\, + \,\,\,\dfrac{1}{2}{H_2}\\0,2\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,\,\,0,2\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,0,1\\{K_2}O \to 2KOH\\0,05\,\, \leftarrow 0,3 - 0,2\end{array} \right.\)

  ⟹ m = mK + mK2O = 0,2.39 + 0,05.94 = 12,5 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com