Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

Câu 482919: Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

A. Hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt

B. Diễn ra trên quy mô rộng lớn chưa từng thấy.

C. Không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc và giai cấp.

D. Lần đầu tiên có sự lãnh đạo của một chính Đảng.

Câu hỏi : 482919

Phương pháp giải:

Phân tích tính chất triệt để của phong trào 1930 – 1931 thông quá các nội dung: xác đinh kẻ thù, phương pháp đấu tranh và vấn đề thành lập chính quyền cách mạng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

  - Không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc và giai cấp: chống đế quốc và phong kiến.

  - Phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị + vũ trang.

  - Thành lập chính quyền – vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com