Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

                    

Khẳng định nào sau đây không đúng?

Câu 487776:                     


Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. \(3 \in A\)

B. \(5 \in A\)

C. \(2\ \in A\)

D. \(4 \notin A\)

Câu hỏi : 487776

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định những điểm nằm trong tập hợp \(A\) và những điểm nằm ngoài tập hợp \(A\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát hình vẽ ta thấy:

  + \(3\) nằm trong tập hợp \(A\) nên \(3 \in A \Rightarrow \)Đáp án A đúng

  + \(5\) nằm trong tập hợp \(A\) nên \(5 \in A \Rightarrow \) Đáp án B đúng

  + \(2\) không nằm trong tập hợp \(A\) nên \(2 \notin A \Rightarrow \) Đáp án C sai

  + \(4\) không nằm trong tập hợp \(A\) nên \(4 \notin A \Rightarrow \) Đáp án D đúng

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com