Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm điểm cực đại của hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^4} - 2{x^2} - 3\).

Câu 493199: Tìm điểm cực đại của hàm số \(y = \dfrac{1}{2}{x^4} - 2{x^2} - 3\).

A. \({x_{CD}} = \sqrt 2 \)

B. \({x_{CD}} = -\sqrt 2 \)

C. \({x_{CD}} = 0\)

D. \({x_{CD}} = \pm \sqrt 2 \)

Câu hỏi : 493199

Phương pháp giải:

Giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}y' = 0\\y'' < 0\end{array} \right.\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm cực đại của hàm số\(y = \dfrac{1}{2}{x^4} - 2{x^2} - 3\) thỏa mãn \(\left\{ \begin{array}{l}y' = 2{x^3} - 4x = 0\\y'' = 6{x^2} - 4 < 0\end{array} \right. \Leftrightarrow x = 0.\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com