Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hạt nhân \({}_2^4He\) có khối lượng \(4,0015u\), khối lượng các nuclôn là \({m_p} = 1,00728u;{m_n} = 1,00866u;\)\(1u = 931,5MeV/{c^2}\). Năng lượng liên kết của hạt nhân \({}_2^4He\) bằng bao nhiêu?

Câu 493653: Hạt nhân \({}_2^4He\) có khối lượng \(4,0015u\), khối lượng các nuclôn là \({m_p} = 1,00728u;{m_n} = 1,00866u;\)\(1u = 931,5MeV/{c^2}\). Năng lượng liên kết của hạt nhân \({}_2^4He\) bằng bao nhiêu?

A. 35,5MeV.

B. 3,5MeV.

C. 2,8MeV.

D. 28,3MeV.

Câu hỏi : 493653

Phương pháp giải:

Công thức tính năng lượng liên kết:

\({W_{lk}} = \left[ {Z.{m_p} + \left( {A - Z} \right).{m_n} - {m_{hn}}} \right]{c^2}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng lượng liên kết của hạt nhân \({}_2^4He\) bằng:

  \(\begin{array}{l}{W_{lk}} = \left[ {Z.{m_p} + \left( {A - Z} \right).{m_n} - {m_{hn}}} \right]{c^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {2.1,00728 + 2.1,00866 - 4,0015} \right)u{c^2}\\\,\,\,\,\,\,\,\, = 0,03038.931,5 = 28,3MeV\end{array}\)

  Đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com