Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ba chữ số \(a,b,c\) đôi một khác nhau và khác \(0\), tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số gồm cả ba chữ số đã cho có số phần tử là: 

Câu 496651: Cho ba chữ số \(a,b,c\) đôi một khác nhau và khác \(0\), tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số gồm cả ba chữ số đã cho có số phần tử là: 

A. \(8\)

B. \(6\)

C. \(4\)

D. \(10\)

Câu hỏi : 496651

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp liệt kê các phần tử viết được tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số gồm cả ba chữ số gồm cả ba chữ số \(a,b,c\) đôi một khác nhau và khác \(0\)


Đếm được số các phần tử có trong tập hợp đã liệt kê

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập hợp đã cho là \(M = \left\{ {\overline {abc} ;\overline {acb} ;\overline {bac} ;\overline {bca} ;\overline {cab} ;\overline {cba} } \right\}\)

  Vậy tập hợp \(M\) có \(6\) phần tử.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com