Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một thanh gỗ dài 45 cm được cắt thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài 15 cm. Hỏi đoạn thứ 2 dài bao nhiêu cm?

Câu 502079: Một thanh gỗ dài 45 cm được cắt thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài 15 cm. Hỏi đoạn thứ 2 dài bao nhiêu cm?

A. \(55cm\)

B. \(20cm\)

C. \(30cm\)

D. \(40cm\)

Câu hỏi : 502079

Phương pháp giải:

Muốn tính độ dài đoạn thứ hai, ta lấy độ dài thanh gỗ ban đầu (45cm) trừ đi độ dài thanh gỗ thứ nhất (15cm). Phép tính cộng: \(45 - 15\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn thứ hai dài là:

  \(45 - 15 = 30\left( {cm} \right)\)

  Đáp số: 30cm.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com