Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình vẽ sau biết \(x//y\)và \(\widehat {{M_1}} = {65^0}\) khi đó \({\widehat N_1}\) bằng

Câu 502368: Cho hình vẽ sau biết \(x//y\)và \(\widehat {{M_1}} = {65^0}\) khi đó \({\widehat N_1}\) bằng


A. \({65^0}\)

B. \({35^0}\)

C. \({115^0}\)

D. \({75^0}\)

Câu hỏi : 502368

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất hai đường thẳng song song, hai góc kề bù

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + \(\widehat {{M_1}} + \widehat {{M_2}} = {180^0}\) (hai góc kề bù)

  \( \Rightarrow \widehat {{M_2}} = {180^0} - \widehat {{M_1}} = {180^0} - {65^0} = {115^0}\)

  Mà \(\widehat {{M_2}}\)và \(\widehat {{N_1}}\)là hai góc đồng vị và \(x//y\) suy ra \(\widehat {{N_1}} = \widehat {{M_2}} = {115^0}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com