Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị biểu thức:

a) \(\left( { - 9} \right) + \left( { - 14} \right) + \left( { - 11} \right) + 14\)

b) \(\left( { - 77 - 23} \right) - \left( {567 - 77} \right)\)

Câu 505928: Tính giá trị biểu thức:

a) \(\left( { - 9} \right) + \left( { - 14} \right) + \left( { - 11} \right) + 14\)

b) \(\left( { - 77 - 23} \right) - \left( {567 - 77} \right)\)

Câu hỏi : 505928

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất kết hợp và quy tắc dấu ngoặc trong biểu thức.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(\left( { - 9} \right) + \left( { - 14} \right) + \left( { - 11} \right) + 14 = \left( { - 9 - 11} \right) + \left( {14 - 14} \right)\)

            \( =  - 20\)

  b) \(\left( { - 77 - 23} \right) - \left( {567 - 77} \right) =  - 77 - 23 - 567 + 77\)

       \(\begin{array}{l} = \left( { - 77 + 77} \right) - \left( {23 + 567} \right)\\ = 590\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com