Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là

Câu 523210: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là

A. quy mô rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để.

B. tính quần chúng, quy mô rộng lớn, hình thức đấu tranh phong phú.

C. lần đầu tiên công - nông đoàn kết đấu tranh.

D. phong trào đầu tiên do Đảng lãnh đạo.

Câu hỏi : 523210

Phương pháp giải:

Phân tích, rút ra đặc điểm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào dân chủ 1936 – 1939 có nhiệm vụ trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân sinh, dân chủ, cơm áo hoà bình. Phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Vì vậy, phong trào thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, quy mô rộng lớn và có nhiều hình thức đấu tranh phong phú phư đấu tranh nghị trường, biểu tình, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí…

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com