Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = 5,{\rm{ }}\int\limits_3^5 {f\left( x \right)dx}  =  - 2\)  thì \(\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx} \) bằng:

Câu 532968: Nếu \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = 5,{\rm{ }}\int\limits_3^5 {f\left( x \right)dx}  =  - 2\)  thì \(\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx} \) bằng:

A. \( - 7\).  

B. \( - 2\).  

C. \(7\).  

D. \(3\).

Câu hỏi : 532968

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất tích phân \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_a^c {f\left( x \right)dx + \int\limits_c^b {f\left( x \right)dx} } \).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\int\limits_1^5 {f\left( x \right)dx}  = \,\,\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_3^5 {f\left( x \right)dx}  = 5 + \left( { - 2} \right) = 3\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com