Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x + 3\)?

Câu 532967: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 3x + 3\)?

A. Điểm \(P\left( {1;2} \right)\).

B. Điểm \(M\left( {1;1} \right)\) .  

C. Điểm \(Q\left( {1;3} \right)\).  

D. Điểm \(N\left( {1;0} \right)\).

Câu hỏi : 532967

Phương pháp giải:

Một điểm \(M\left( {{x_0};\,\,{y_0}} \right)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) nếu \({y_0} = f\left( {{x_0}} \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có  \({1^3} - 3.1 + 3 = 1 \Rightarrow M\) thuộc đồ thị

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com