Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiệu suất được tính bằng:

Câu 576031: Hiệu suất được tính bằng:

A. tỉ lệ giữa năng lượng hao phí và năng lượng có ích.

B. tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng hao phí.

C. tỉ lệ giữa năng lượng có ích được tạo ra và tổng năng lượng thu vào.

D. tỉ lệ giữa năng lượng hao phí và tổng năng lượng thu vào.

Câu hỏi : 576031
Phương pháp giải:

Sử dụng bảng giải thích thuật ngữ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiệu suất được tính bằng tỉ lệ giữa năng lượng có ích được tạo ra và tổng năng lượng thu vào.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com