Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy tóm tắt (5 - 10 câu) quá trình hình thành và phát triển của các nền văn minh thời kì cổ - trung đại trên thế giới. Từ đó, em hãy nhận xét về thời gian hình thành và phát triển của nền văn minh phương Đông và phương Tây thời kì cổ - trung đại.

Câu 577415: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy tóm tắt (5 - 10 câu) quá trình hình thành và phát triển của các nền văn minh thời kì cổ - trung đại trên thế giới. Từ đó, em hãy nhận xét về thời gian hình thành và phát triển của nền văn minh phương Đông và phương Tây thời kì cổ - trung đại.

Câu hỏi : 577415

Phương pháp giải:

Yêu cầu:


- HS trình bày được sự xuất hiện của các nền văn minh theo các tiêu chí: thời gian xuất hiện, đặc điểm, một số nền văn minh tiêu biểu.


- Từ đó, nhận xét dựa trên các câu hỏi như:


+ Nền văn minh nào xuất hiện trước?


+ Hai nền văn minh có mối quan hệ đến nhau không?


+ Nền văn minh nào tồn tại và phát triển lâu hơn?

Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com