Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Mạch RLC mắc nối tiếp với R = 100 Ω, C = 31,8 \muF, cuộn dây thuần cảm có giá trị L = 2/π H. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là uAB = 200\sqrt{2}cos(100πt + π/4) Biểu thức dòng điện trong mạch có dạng?

Câu 65082: Mạch RLC mắc nối tiếp với R = 100 Ω, C = 31,8 \muF, cuộn dây thuần cảm có giá trị L = 2/π H. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là uAB = 200\sqrt{2}cos(100πt + π/4) Biểu thức dòng điện trong mạch có dạng?

A. i = \sqrt{2}cos(100πt) A  

B. i = 2 cos(100πt) A

C.  i = \sqrt{2}cos(100πt + π/2) A   

D.  i = \sqrt{2}cos(100πt + π/2) A

Câu hỏi : 65082
  • Đáp án : B
    (3) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com