Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các bài toán hình học tính diện tích hình phẳng và thể tích khối tròn xoay (Tinh giản 1 phần) - Chuyên đề: Nguyên hàm - tích phân (Lớp 12).

Lời khuyên : Nên chọn mua theo chuyên đề để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 61 % so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1

10,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả chuyên đề

Số bài giảng + đề thi: 43

150,000 VNĐ

Mua chuyên đề

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ CHUYÊN ĐỀ

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com