Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cách làm bài một số dạng bài tập hay gặp (tìm lỗi sai, cho dạng đúng của từ, bài đọc hiểu)

Lời khuyên : Nên chọn mua theo khóa học để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất cũng như tiết kiệm 7% so với mua từng bài.

Số tiền mua bài giảng

Số bài giảng: 1 bài

15,000 VNĐ

Mua bài giảng

Số tiền mua cả khóa học

Số bài giảng + đề thi: 29 bài

399,000 VNĐ

Mua khóa học

BẠN ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ BÀI GIẢNG, ĐỀ THI ONLINE DƯỚI ĐÂY SAU KHI MUA CẢ KHÓA HỌC


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com