Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 9 FRIENDS PLUS MỚI - NĂM 2025 - CÔ ĐỖ THỊ THẢO

Giáo viên: Cô Đỗ Thị Thảo

Chuyên đề: 16 Bài giảng: 115 Đề thi: 82
Ngày hết hạn: 31/07/2025

    Mục tiêu: 

- Cung cấp kiến thức bám sát chương trình SGK Friends Plus theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT.

- Là nguồn tài liệu giảng dạy tham khảo cho giáo viên dùng bộ sách.

    Đối tượng: HS lớp 9 trên toàn quốc sử dụng bộ sách Friends Plus.

    Phương pháp: Thuyết trình, học tập qua tình huống, dự án.

    Lợi ích của HS:

- Giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp tốt hơn, hiểu bài kỹ hơn và cải thiện được kỹ năng ngôn ngữ & thành tích trên lớp.

- Bài giảng được lồng ghép các video tình huống học sinh thực hiện các dự án liên quan đến nội dung & tích hợp tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế.

Học thử miễn phí

00:28:31 Chuyên đề: Starter Unit

00:28:02 Chuyên đề: Unit 1: Then and now

Bài tập về nhà của khóa học sẽ được cập nhật sau khi Nhà xuất bản phát hành sách chính thức ra thị trường 

Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 150,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Đã phát hành: 15/04/2024
00:28:31 Đã phát hành: 15/04/2024
20 câu Đã phát hành: 15/05/2024
00:26:30 Đã phát hành: 15/04/2024
55 câu Đã phát hành: 15/05/2024
Đã phát hành: 30/04/2024
00:22:42 Đã phát hành: 30/04/2024
20 câu Đã phát hành: 15/05/2024
00:20:30 Đã phát hành: 11/05/2024
25 câu Đã phát hành: 15/05/2024
Bài giảng: 12 Đề thi: 7 Giá: 200,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Bài giảng: 13 Đề thi: 7 Giá: 200,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 150,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 350,000 VNĐ Phát hành: 30/07/2024 Đặt mua
Bài giảng: 13 Đề thi: 7 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 30/08/2024 Đặt mua
Bài giảng: 13 Đề thi: 7 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 30/09/2024 Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 150,000 VNĐ Phát hành: 15/10/2024 Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 6 Giá: 350,000 VNĐ Phát hành: 30/10/2024 Đặt mua
Bài giảng: 13 Đề thi: 7 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 30/11/2024 Đặt mua
Bài giảng: 13 Đề thi: 7 Giá: 200,000 VNĐ Phát hành: 15/12/2024 Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 350,000 VNĐ Phát hành: 30/12/2024 Đặt mua
Bài giảng: 13 Đề thi: 7 Giá: 350,000 VNĐ Phát hành: 30/01/2025 Đặt mua
Bài giảng: 13 Đề thi: 7 Giá: 350,000 VNĐ Phát hành: 15/02/2025 Đặt mua
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 350,000 VNĐ Phát hành: 28/02/2025 Đặt mua
Bài giảng: 0 Đề thi: 6 Giá: 350,000 VNĐ Phát hành: 30/03/2025 Đặt mua

Bài tập về nhà của khóa học sẽ được cập nhật sau khi Nhà xuất bản phát hành sách chính thức ra thị trường 

Bình luận