Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên cqc

  • THPT Mari Cuire - Hà Nội
  • -159

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 11 45%
Môn Lí lớp 12 -21 96 28%
Môn Hóa lớp 12 -144 249 28%
Môn Sinh lớp 12 -7 76 30%
Môn Địa lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: -168 433 29%

Comment giao lưu với cqc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com