Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên DuyÊn NgÂu Si'ss

  • Trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên
  • 3470

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 15 60%
Môn Lí lớp 12 0 135 51%
Môn Hóa lớp 12 -30 15 20%
Môn Sinh lớp 12 65 50 50%
Môn Anh lớp 12 1880 1239 62%
Môn Lí lớp 11 65 23 52%
Môn Tiếng Anh lớp 11 850 100 90%
Môn Tiếng Anh lớp 9 460 199 49%
Môn Hóa lớp 8 100 16 75%
Môn Hóa lớp 9 70 19 58%
Tổng cộng: 3460 1811 60%

Comment giao lưu với DuyÊn NgÂu Si'ss

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com