Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Duy Hidai Mrd

  • THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 10 60%
Môn Lí lớp 12 0 50 92%
Môn Sinh lớp 12 0 1 100%
Môn Anh lớp 12 0 302 75%
Môn Toán lớp 9 0 31 81%
Môn Anh lớp 9 0 388 82%
Môn Anh lớp 11 0 1 0%
Môn Hóa lớp 10 0 12 75%
Môn Anh lớp 10 0 63 57%
Tổng cộng: 0 858 78%

Comment giao lưu với Duy Hidai Mrd

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com