Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Huỳnh Thị Ngọc Sương

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 54 61%
Môn Lí lớp 12 935 544 63%
Môn Hóa lớp 12 15 246 54%
Môn Sinh lớp 12 895 608 52%
Môn Anh lớp 12 620 790 44%
Tổng cộng: 2465 2242 52%

Comment giao lưu với Huỳnh Thị Ngọc Sương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com