Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hào Trần

  • THPT Nguyễn Hữu Cầu - TP HCM
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 51 71%
Môn Lí lớp 12 0 430 46%
Môn Anh lớp 12 0 1107 74%
Môn Anh lớp 9 0 4 25%
Tổng cộng: 0 1592 66%

Comment giao lưu với Hào Trần

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com