Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàn Thị Hảo

  • THPT Thạch Thành 2 - Thanh Hóa
  • 1496

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 58 63 65%
Môn Lí lớp 12 -1 1 0%
Môn Hóa lớp 12 621 691 66%
Môn Sinh lớp 12 806 671 74%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 1486 1427 69%

Comment giao lưu với Hoàn Thị Hảo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com