Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trăng Khuyết

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 1104

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 1 100%
Môn Lí lớp 12 80 57 77%
Môn Hóa lớp 12 846 506 82%
Môn Sinh lớp 12 8 282 71%
Môn Anh lớp 12 158 136 72%
Tổng cộng: 1094 982 77%

Comment giao lưu với Trăng Khuyết

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com