Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lê Ngọc Anh

  • THPT Thanh Hà - Hải Dương
  • 765

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 3 100%
Môn Lí lớp 12 0 239 79%
Môn Hóa lớp 12 0 10 50%
Môn Toán lớp 9 469 314 83%
Môn Anh lớp 9 286 314 64%
Tổng cộng: 755 880 75%

Comment giao lưu với Lê Ngọc Anh


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com