Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Đăng Hoa

  • Trường THCS Hòa Bình - Đồng Nai
  • 574

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 9 562 573 82%
Môn Anh lớp 9 21 233 59%
Môn Lí lớp 9 9 59 41%
Môn Hóa lớp 9 -2 7 14%
Tổng cộng: 590 872 72%

Comment giao lưu với Phạm Đăng Hoa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com