Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên bùi văn bảo

  • THPT Lê Ích Mộc - Hải Phòng
  • 17

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 8 13 54%
Môn Lí lớp 12 0 9 33%
Môn Sinh lớp 12 -1 4 25%
Tổng cộng: 7 26 42%

Comment giao lưu với bùi văn bảo

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com