Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thu Quyên

  • THPT Phú Lương - Thái Nguyên
  • 1950

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 10 191 61%
Môn Lí lớp 12 875 615 65%
Môn Hóa lớp 12 47 157 59%
Môn Sinh lớp 12 21 242 63%
Môn Anh lớp 12 909 2518 63%
Tổng cộng: 1862 3723 63%

Comment giao lưu với Thu Quyên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com