Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyễn chí

  • THPT Chuyên - Thái Bình
  • 5785

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 78 72%
Môn Lí lớp 12 0 1 0%
Môn Hóa lớp 12 3955 1493 83%
Môn Sinh lớp 12 1820 2643 83%
Môn Anh lớp 12 0 355 27%
Tổng cộng: 5775 4570 78%

Comment giao lưu với nguyễn chí

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com