Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần thị xuân

  • Trường THPT Nhị Chiếu - Hải Dương
  • 210

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 59 43 74%
Môn Lí lớp 12 182 316 53%
Môn Hóa lớp 12 -58 310 31%
Môn Sinh lớp 12 17 91 40%
Tổng cộng: 200 760 43%

Comment giao lưu với trần thị xuân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com