Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ôn luyện thi lớp 9 vào lớp 10 - môn Anh

Môn Anh

Học thử miễn phí Môn Anh

free
Học online trực tuyến môn Anh lớp 9 với Cô Hương, cô Thảo, cô Hà, cô Hoàn, cô Thắng, cô Linh sẽ giúp em nắm chắc kiến thức lớp 9, ôn luyện thi vào 10.

[S2+] - KHÓA LUYỆN THI 4 KỸ NĂNG VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2024 - CÔ QUANG THỊ HOÀN

Giáo viên: Cô Quang Thị Hoàn

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 84

Đề thi: 37

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S0] - TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 9 MẤT GỐC – CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 71

Đề thi: 39

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 499,000 đ

[S2] - LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2024 - CÔ KIỀU THỊ THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 47

Đề thi: 78

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S4] - KHÓA TỔNG ÔN NGỮ PHÁP VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN HOÀNG LAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Hoàng Lan

Bài giảng: 24

Đề thi: 23

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 599,000 đ

[S+] - ÔN TẬP HK1 - TIẾNG ANH 9 NĂM 2024 - CÔ NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Giáo viên: Cô Nguyễn Phương Linh

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 14

Đề thi: 17

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

[S+] - ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 8 LÊN LỚP 9 - CÔ NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Giáo viên: Cô Nguyễn Phương Linh

Bài giảng: 11

Đề thi: 12

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 399,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH 9 (CHƯƠNG TRÌNH SGK HỆ 10 NĂM) - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 55

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

[S3+] - 46 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2023 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 47

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 46 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2022 - 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 45

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3+] - 40 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2021 - 2022 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S3] - 45 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chuyên đề: 2

Đề thi: 45

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 9 NĂM 2024 (CHƯƠNG TRÌNH SGK HỆ 7 NĂM) - THẦY NGUYỄN KIM LONG

Giáo viên:

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 76

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 9 NĂM 2024 (CHƯƠNG TRÌNH SGK HỆ 10 NĂM) - CÔ QUANG THỊ HOÀN

Giáo viên: Cô Quang Thị Hoàn

Chuyên đề: 20

Bài giảng: 108

Đề thi: 49

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com