Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Phòng thi online lớp 2

1. Thi thử cuối học kì 1 - Môn Toán lớp 2 - Lần 2

10 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 06/12/2023

2. Thi thử cuối học kì 1 - Môn Toán lớp 2 - Lần 3

10 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 06/12/2023

3. Thi thử cuối học kì 1 - Môn Toán lớp 2 - Lần 1

10 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 06/12/2023

4. Thi thử cuối học kì 2 - Môn Toán lớp 2 - Lần 1

10 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 12/04/2024

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com