Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Phòng thi online lớp 9

1. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 9

20 câu Ngày mở đề: 15h00 ngày 31/10/2023

2. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 9 - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

3. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 9 - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

4. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 9 - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

5. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 9 - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 18/02/2024

6. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 9 - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 19/02/2024

7. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 9 - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 20/02/2024

8. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 9 - Lần 1

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

9. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 9 - Lần 2

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 08/04/2024

10. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 9 - Lần 3

20 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 09/04/2024

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com