Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Phòng thi online lớp 11

1. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 09/10/2023

2. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (Cánh Diều)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 10/10/2023

3. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (Chân trời sáng tạo)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 11/10/2023

4. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (CTST) - lần 1

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

5. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (KNTTVCS) - lần 1

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

6. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (CÁNH DIỀU) - lần 1

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

7. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (CTST) - lần 2

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

8. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (KNTTVCS) - lần 2

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

9. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (CÁNH DIỀU) - lần 2

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

10. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (CTST) - lần 3

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

11. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (KNTTVCS) - lần 3

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

12. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 11 (CÁNH DIỀU) - lần 3

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

13. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 18/02/2024

14. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 11 (Chân trời sáng tạo)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 18/02/2024

15. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 11 (Cánh Diều)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 18/02/2024

16. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

17. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 11 (Chân trời sáng tạo)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

18. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 11 (Cánh Diều)

40 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com