Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
Phòng thi online lớp 12

1. Thi thử giữa học kì 1 - Môn Toán lớp 12

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 09/10/2023

2. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 12 (Lần 1)

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 01/12/2023

3. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 12 (Lần 2)

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 02/12/2023

4. Thi thử học kì 1 - Môn Toán lớp 12 (Lần 3)

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 03/12/2023

5. Đề thi thử TN THPT: Thi thử TN THPT Tháng 12 - Môn Toán - Lần 1

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 05/12/2023

6. Đề thi thử TN THPT: Thi thử TN THPT Tháng 12 - Môn Toán - Lần 2

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 06/12/2023

7. Đề thi thử TN THPT: Thi thử TN THPT Tháng 12 - Môn Toán - Lần 3

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/12/2023

8. Thi thử giữa học kì 2 - Môn Toán lớp 12

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 28/02/2024

9. Thi thử học kì 2 - Môn Toán lớp 12

50 câu Ngày mở đề: 20h00 ngày 07/04/2024

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com