Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

  Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật

    

Câu 106801:   Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật


    

A. tăng lên 4 lần     

B. giảm đi 4 lần.     

C.  tăng lên 2 lần.   

D.  giảm đi 2 lần.

Câu hỏi : 106801
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com