Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

 Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?

   

Câu 106800:  Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?


   

A. Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.

B. Lực kéo về không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.

C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Câu hỏi : 106800
 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com