Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

  Câu nào là sai khi nói về dao động tắt dần?

  

Câu 107304:   Câu nào là sai khi nói về dao động tắt dần?


  

A.  Dđộng tắt dần là dđộng có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Nguyên nhân của dao động tắt dần là do ma sát.

C. Trong dầu, thời gian dao động của vật kéo dài hơn so với khi vật dao động trong không khí.

D.  A và B

Câu hỏi : 107304
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com