Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi?

 

Câu 107305: Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào sự tắt dần nhanh là có lợi?


 

A. Quả lắc đồng hồ             

B. Khung xe ô tô sau khi qua chỗ đường dằn.

C. Con lắc lò xo trong phòng thí nghiêm.  

D. Con lắc đơn trong phòng thí nghiệm

Câu hỏi : 107305
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com