Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Chọn phát biểu đúng:

Câu 107307: Chọn phát biểu đúng:

A. Dđộng của hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn là dđộng tự do.

B. Chu kỳ của hệ dđộng tự do không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

C. Chu kỳ của hệ dđộng tự do không phụ thuộc vào biên độ dđộng.

D.  Tần số của hệ dao động tự do phụ thuộc vào lực ma sát.

Câu hỏi : 107307
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com