Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

 Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là:

Câu 107306:  Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn trong không khí là:

A. do trọng lực tác dụng lên vật.     

B. do lực căng dây treo.

C. do lực cản môi trường.     

D. do dây treo có khối lượng đáng kể.

Câu hỏi : 107306
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  =>Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com