Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\Delta ABC,\)  đường cao \(AH\)  và trung tuyến \(AM.\)  Biết \(AH = 12cm;\,\,HB = 9cm;\,\,\,HC = 16cm.\) Tính tỷ số lượng giác của góc \(\angle HAM.\)  

Câu 133243: Cho \(\Delta ABC,\)  đường cao \(AH\)  và trung tuyến \(AM.\)  Biết \(AH = 12cm;\,\,HB = 9cm;\,\,\,HC = 16cm.\) Tính tỷ số lượng giác của góc \(\angle HAM.\)  

A. \(\sin HAM = \frac{9}{{25}};\cos HAM = \frac{{24}}{{25}};tgHAM = \frac{9}{{24}};\cot HAM = \frac{{24}}{9}\)

B. \(\sin HAM = \frac{7}{{25}};\cos HAM = \frac{{24}}{{25}};tgHAM = \frac{7}{{24}};\cot HAM = \frac{{24}}{7}\)

C. \(\sin HAM = \frac{{24}}{{25}};\cos HAM = \frac{9}{{25}};tgHAM = \frac{{24}}{9};\cot HAM = \frac{9}{{24}}\)

D. \(\sin HAM = \frac{{24}}{{25}};\cos HAM = \frac{7}{{25}};tgHAM = \frac{{24}}{7};\cot HAM = \frac{7}{{24}}\)

Câu hỏi : 133243
 • Đáp án : B
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Xét \(\Delta HAB\) và \(\Delta HCA\) ta có:

  \(\begin{array}{l} & \frac{{HB}}{{HA}} = \frac{9}{{12}} = \frac{3}{4}\\ & \frac{{HA}}{{HC}} = \frac{{12}}{{16}} = \frac{3}{4}\\ \Rightarrow \frac{{HB}}{{HA}} = \frac{{HA}}{{HC}} = \frac{3}{4}\end{array}\)

  Lại có \(\angle AHB = \angle AHC = {90^0}\)\( \Rightarrow HM = HC - MC = 16 - 12,5 = 3,5\,\,cm.\)

  \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\angle BAH = \angle HCA\\\angle ABH = \angle HAC\end{array} \right.\)  (các góc tương ứng).  

  Mà \(\angle ABH + \angle BAH = {90^0} \Rightarrow \angle BAH + \angle HAC = {90^0}\)

  \( \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại \(A.\)

  Theo đề bài ta có \(AM\) là đường trung tuyến của \(\Delta ABC \Rightarrow AM = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}\left( {HB + HC} \right) = \frac{1}{2}\left( {9 + 16} \right) = 12,5\,\,cm.\)

  Xét \(\Delta HAM\) vuông tại \(H\) ta có:

  \(\begin{array}{l}\sin \angle HAM = \frac{{HM}}{{AM}} = \frac{{3,5}}{{12,5}} = \frac{7}{{25}} &  &  & \cos \angle HAM = \frac{{AH}}{{AM}} = \frac{{12}}{{12,5}} = \frac{{24}}{{25}}\\\tan \angle HAM = \frac{{HM}}{{AH}} = \frac{{3,5}}{{12}} = \frac{7}{{24}} &&& \cot \angle HAM = \frac{{AH}}{{HM}} = \frac{{12}}{{3,5}} = \frac{{24}}{7}.\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com