`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng.

           

Câu 146502: Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng.


           

A. Điện tích của vật A và D trái dấu.                  

B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.

C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.                

D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

Câu hỏi : 146502
 • Đáp án : B
  (17) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A hút B => A trái dấu B

  A đẩy C => A cùng dấu với C (1)

  C hút D => C trái dấu D (2)

  Từ (1), (2) => A trái dấu D

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com